In het begin – Bersjiet – Genesis

In het begin בראשית Beresjiet Genesis 1 1In het begin dat God de hemel en de aarde schiep: 2En de aarde was vormloos en leeg en duisternis lag op het oppervlak van de diepte en de Roeach Elohiema zweefde boven het oppervlak van het water. 3En God zei: Laat er licht zijn en er was licht. […]