Onze droom is om de Joodse ontstaansgeschiedenis terug te brengen in een hedendaagse bijbelvertaling en Jesjoea de Gezalfde terug te brengen naar de Joden.

Laatste Nieuws

Je kan Genesis hier (in de voorverkoop) bestellen. Bij een terugkerende donatie is het mogelijk ieder kwartaal een uitgave gratis opgestuurd te krijgen!

Genesis is klaar! Genesis, die in het Woord ‘In het begin’ heten, is klaar. We zijn volop bezig met nalezen en drukklaar maken. Zodra we zo ver zijn zullen we het eerste boek in pocketvorm uitbrengen en kun je een abonnement nemen, waarmee je elke uitgave met korting of gratis toegestuurd krijgt zodra het volgende boek gereed is.

Dagelijksbrood geeft haar eigen agenda uit met een Bijbel-in-één-jaar-leesrooster, die de parasha en de bijbelse feesten volgt! Met aanschaf van deze agenda steun je het werk van stichting het Woord. Koop de agenda hier.

Uitgangspunten

Joodse wortels terug brengen in een hedendaagse Bijbel

Herstellen van Joodse eigennamen

Allereerst het herstellen van de Godsnaam die we als JHWH willen weergeven in deze Bijbel, zowel in de eerste als de tweede verbondstekst. Ten tweede herstel van de Joodse naam van onze heer Jesjoea de Gezalfde, maar ook herstel van de eigennamen van de overige mensen in de Bijbel.

Herstellen van Hebreeuwse Terminologie

die door de meeste vertalingen tekort gedaan zijn. Gebruik van woorden als sjaloom, tora, matsa en sjofar.

Herstellen van de Boekvolgorde

volgens de boekvolgorde en versnummering van de Tenach

Joodse oorsprong van de Evangelien

en de situering van de evangeliën in Israël herstellen.

Jesjoea DE MESSIAS terug brengen naar DE JODEN

Overtuiging

Onderliggende overtuiging bij de totstandkoming van de tekst van deze Bijbel is dat God de vader, Jesjoea zijn Zoon en de persoon van Heilige Ruach (Heilige Geest) één zijn in JHWH. De goddelijkheid van Yeshua is dus onbetwist. Daarnaast is het Woord (de Bijbel) waar en onfeilbaar, zowel geestelijk als letterlijk. God (JHWH) is gisteren, vandaag en morgen dezelfde en is dat ook als het gaat om Zijn Verbond met Zijn oogappel, Zijn eerstgeborene het volk Israël.

Denk niet dat Ik ben gekomen om de Tora en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Ik zeg met nadruk tegen je: tot het moment waarop de hemel en de aarde vergaan, zal op geen manier een jota, of een tittel verdwijnen uit de Tora, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie daarom zelfs maar het kleinste gebod afschaft en anderen leert dat te doen, hij zal het slechtse af zijn in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie zich er aan houdt en ze aan anderen leert, zal in het Koninkrijk van de hemel groot zijn.

Wij zoeken:

 Meelezers die ons visie en hart delen en van de punten en de komma’s zijn.

– Bidders wij hopen met deze nederlandse bijbelvertaling te herstellen wat geroofd is. Wij hebben hier wijsheid en inspiratie van de Heilige Ruach voor nodig. Als u ons werk wil ondersteunen door gebed en wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Materiele bijdragen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom. Specifiek zijn wij op zoek naar het boek Delitzsch Hebrew Gospels. Ook zijn wij op zoek naar financierders die het werk willen bekostigen. Neem gerust contact op als je op deze manier bij wilt dragen, of klik op de doneer-button

Bericht:

Doneren

Onze stichting is een feit en de ANBI status is goedgekeurd, Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!