Het woord

Onze droom is om de Joodse ontstaansgeschiedenis terug te brengen in een hedendaagse bijbelvertaling en Jesjoea de Gezalfde terug te brengen naar de Joden.

Laatste Nieuws

Na de zomer zijn we weer vol energie van start gegaan. We zullen nu regelmatig nieuwe hoofdstukken toe voegen onder het menu ‘Het Woord Lezen’. Lees je mee? En stuur ons vooral graag een bericht wanneer je fouten in de tekst vind!

Afgelopen woensdag kwam het bestuur van Stichting het Woord voor het eerst bij elkaar om de akte van oprichting te ondertekenen. Wij zijn enorm dankbaar voor deze mijlpaal en start van een avontuur met JHWH.

We hopen volgende week de eerste nieuwsbrief uit te brengen en verwachten ook binnen afzienbare tijd de eerste hoofdstukken van de nieuwe Bijbelversie te publiceren.

Hartelijk dank voor jullie steun!

We zijn ondertussen al weer twee maanden verder. Achter de schermen wordt hard gewerkt om deze vertaling mogelijk te gaan maken. Redacteuren worden opgeleid en alle tooling in orde gemaakt. We hopen binnenkort de eerste hoofdstukken van deze vertaling te publiceren. Houd deze website dus in de gaten of meld je aan op onze nieuwsbrief!

Uitgangspunten

Joodse wortels terug brengen in een hedendaagse Bijbel

Herstellen van Joodse eigennamen

Allereerst het herstellen van de Godsnaam die we als JHWH willen weergeven in deze Bijbel, zowel in de eerste als de tweede verbondstekst. Ten tweede herstel van de Joodse naam van onze heer Jesjoea de Gezalfde, maar ook herstel van de eigennamen van de overige mensen in de Bijbel.

Herstellen van Hebreeuwse Terminologie

die door de meeste vertalingen tekort gedaan zijn. Gebruik van woorden als sjaloom, tora, matsa en sjofar.

Herstellen van de Boekvolgorde

volgens de boekvolgorde en versnummering van de Tenach

Joodse oorsprong van de Evangelien

en de situering van de evangeliën in Israël herstellen.

Jesjoea DE MESSIAS terug brengen naar DE JODEN

Overtuiging

Onderliggende overtuiging bij de totstandkoming van de tekst van deze Bijbel is dat God de vader, Jesjoea zijn Zoon en de persoon van Heilige Ruach (Heilige Geest) één zijn in JHWH. De goddelijkheid van Yeshua is dus onbetwist. Daarnaast is het Woord (de Bijbel) waar en onfeilbaar, zowel geestelijk als letterlijk. God (JHWH) is gisteren, vandaag en morgen dezelfde en is dat ook als het gaat om Zijn Verbond met Zijn oogappel, Zijn eerstgeborene het volk Israël.

Denk niet dat Ik ben gekomen om de Tora en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Ik zeg met nadruk tegen je: tot het moment waarop de hemel en de aarde vergaan, zal op geen manier een jota, of een tittel verdwijnen uit de Tora, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie daarom zelfs maar het kleinste gebod afschaft en anderen leert dat te doen, hij zal het slechtse af zijn in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie zich er aan houdt en ze aan anderen leert, zal in het Koninkrijk van de hemel groot zijn.

Wij zoeken:

 Redacteurs en correctoren die ons visie en hart delen. Zou jij aan deze bijbel bij willen draag door één of meerdere boeken te uitwerken volgens onze strategie dan ben je van harte uitgenodigd om contact op te nemen! Wij noemen het met opzet niet ‘vertalen’ omdat we gebruik maken van bestaande vertalingen.

– Bidders wij hopen met deze nederlandse bijbelvertaling te herstellen wat geroofd is. Wij hebben hier wijsheid en inspiratie van de Heilige Ruach voor nodig. Als u ons werk wil ondersteunen door gebed en wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Materiele bijdragen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom. Specifiek zijn wij op zoek naar het boek Delitzsch Hebrew Gospels. Ook zijn wij op zoek naar financierders die het werk kunnen bekostigen. Neem gerust contact op als u op deze manier bij wil dragen.

Bericht:

Doneren

Onze stichting is een feit. De ANBI status is nog in aanvraag, maar u kunt nu al direct doneren!

Het woord